Bel 024-7600 760

Verborgen gebreken Advocaat Nijmegen

Geschillen rond Koop/verkoop woning

U verkoopt uw huis en na levering blijkt dat in de kruipruimte sprake is van ernstige.
schimmelvorming. De kopers komen bij u verhaal halen maar u wist nergens van. Ook wanneer u een woning koopt, kunt u geconfronteerd worden met asbest, een lekkage of andere verborgen gebreken. Is de verkoper of is de koper aansprakelijk wanneer dergelijke problemen zich voordoen ?

  • Verborgen gebrek woning
  • Lekkage, houtrot, asbest, verzakking, schimmel, houtworm
  • Verkoper met succes aansprakelijk stellen
  • Verweer voeren tegen klagende koper
  • Ontbinding koopovereenkomst woning

Verborgen gebreken woning

Bij de aankoop of verkoop van een huis kunt u worden geconfronteerd met allerhande problemen. Denk aan een forse lekkage, asbest in het dak, houtworm of problemen aan de fundering. Uw advocaat van TIJS advocatuur kan u adviseren en bijstaan wanneer u wordt geconfronteerd met verborgen gebreken.

Bij de aankoop van een woning dient de woning aan de koopovereenkomst te beantwoorden.
Als een woning niet de eigenschappen bezit die de koper ervan mocht verwachten, is de verkoper hiervoor aansprakelijk. Als er sprake is van een verborgen gebrek dat kan worden hersteld, is het van belang dat de koper de verkoper in gebreke stelt en hem daarbij een redelijke termijn geeft om tot herstel over te gaan. Zit er asbest in de woning, dan dient de verkoper de gelegenheid te krijgen deze te verwijderen.

De woning moet voor normaal gebruik geschikt zijn. Een huis met verborgen gebreken zoals een forse lekkage, asbest of funderingsproblemen is vaak niet voor normaal gebruik geschikt. In het uiterste geval kan het leiden tot de ontbinding van de koopovereenkomst.

NVM koopakte

De verkoper van de woning is niet altijd aansprakelijk voor verborgen gebreken. Dit is afhankelijk van de bepalingen die zijn opgenomen in de koopakte (koopovereenkomst). In de standaard koopakte van de NVM is onder artikel 6.1 opgenomen dat de woning wordt overgedragen met alle zichtbare en onzichtbare gebreken. In beginsel ligt het risico van verborgen gebreken dan ook bij de koper. Uw advocaat onderzoekt of dit in uw specifieke situatie ook het geval is. In artikel 6.3 van de standaard NVM koopovereenkomst is vervolgens wel de garantie opgenomen dat de woning voor normaal gebruik als woonhuis geschikt moet zijn. Wanneer de gebreken dermate ernstig zijn dat van normaal gebruik geen sprake is, dan is de verkoper aansprakelijk.

Een verkoper dient, voorafgaand aan de koop, alle relevante informatie over de woning te verstrekken aan de koper. Wanneer de verkoper bekend is met de aanwezigheid van asbest of houtworm, dient hij dat te melden. Doet de verkoper dit niet dan is hij aansprakelijk voor de schade.

Verkoper/koper met succes aansprakelijk stellen

Uw advocaat kan de verkoper aansprakelijk stellen voor de schade die wordt veroorzaakt door het gebrek aan uw huis. Bij aansprakelijkheid kan tevens ontbinding van de koopovereenkomst worden gevorderd. Soms kan ook de makelaar aansprakelijk worden gesteld omdat deze geen bouwtechnische aankoopkeuring heeft geadviseerd. De zorgplicht van de makelaar brengt mee dat hij een veel gevallen een bouwtechnische keuring moet adviseren. Een dergelijk keuring kan immers voorkomen dat de koper geconfronteerd wordt met een verborgen gebrek.

Bij aansprakelijkheid voor verborgen gebreken is van belang om de verkoper tijdig op de hoogte te brengen van de geconstateerde gebreken. Constateert u na aankoop van uw huis een lekkage, asbest of houtworm dat dient u zo spoedig mogelijk te klagen bij de verkoper. Wanneer er te laat wordt geklaagd, verliest u al uw rechten (art. 6:89 BW en art. 7:23 BW). Uw advocaat van TIJS advocatuur kan dit voorkomen.

Advies voor een vaste prijs

Heeft u een woning verkocht en doet zich een geschil voor omtrent een verborgen gebrek (lekkage, vocht, houtrot, houtworm, asbest, enz.) dan kan TIJS advocatuur snel uw situatie beoordelen.

  • Juridische beoordeling geschil kost 175 euro
  • Brief op maat kost 195 euro
  • Onderhandelingstraject kost 595 euro

Een juridische beoordeling van uw geschil kost 175 euro. Aan de hand van de door u verstrekte informatie beoordeelt de advocaat van TIJS advocatuur uw rechtspositie.

Voor een vaste prijs van 195 euro stelt de advocaat van TIJS advocatuur voor u een brief op maat op. Deze brief wordt in overleg met u opgesteld en verstuurd zodat u zeker weet dat alle relevante juridische argumenten worden genoemd.

Een onderhandelingstraject kost 595 euro. Voor dit bedrag onderhandelt uw advocaat met uw koper of verkoper over een passende oplossing voor het geschil. U moet hierbij denken aan het voeren van correspondentie en het bijwonen van besprekingen. Ook voor een gerechtelijke procedure kan een vaste prijs worden afgesproken. Afhankelijk van complexiteit en het soort procedure ligt de prijs tussen de 1500 – 3000 euro.

Gratis intake gesprek

Kom langs voor een gratis intakegesprek.

Neem contact op