incasso-nijmegen-1150x350

Advocaat incasso Nijmegen e.o.

Problemen bij de betaling van uw vorderingen ? Debiteuren die hun financiële verplichtingen niet nakomen ? Een betalingsregeling treffen ? Uw advocaat van TIJS advocatuur kan u adviseren en bijstaan wanneer u betalingsproblemen ondervindt. Professionele hulp bij het incasseren van uw vorderingen.

Incasso’s

Anders dan een deurwaarder of een incassobureau kan een advocaat alle denkbare middelen inzetten om uw debiteur tot betaling te dwingen. Van sommeren en beslag leggen tot het aanvragen van het faillissement.
Veelal zal zonder tussenkomst van de rechter de debiteur tot betaling worden gedwongen door een daadkrachtige aanpak. Indien het buitengerechtelijke traject niet tot betaling van uw vordering leidt, wordt het gerechtelijke traject voor uw bewandeld.

In Nederland is het gebruikelijk om eerst te proberen een achterstallige vordering buitengerechtelijk te incasseren. De Nederlandse debiteur is vaak pas geneigd te betalen nadat er herinneringen of aanmaningen worden verstuurd. Vaak wachten debiteuren met reageren op betalingsverzoeken tot het op een incassozaak aankomt, omdat de crediteur hier in de regel niet snel toe overgaat. Een incasso advocaat zorgt dat uw facturen betaald worden.

  • Sommeren
  • Beslag leggen
  • Conservatoir beslag leggen
  • Faillissementsaanvraag
  • adviseren
  • Bemiddelen
  • Treffen betalingsregeling

Neem vrijblijvend contact op

Veelgestelde vragen

Heeft iemand recht op een betalingsregeling ?

Nee, een sluiten van een betalingsregeling is namelijk geen verplichting, maar…

Wie betaalt incassokosten ?

Indien de schuldenaar na een schriftelijke sommatie met een betaaltermijn van …

Wat is beslaglegging ?

De wet kent twee vormen van beslaglegging. Het conservatoir beslag en het exec…

Specialisaties

Incassotarief

In incassozaken is het mogelijk om een incassotarief te hanteren. Bij het incassotarief wordt een percentage van het geïncasseerde bedrag betaald. Voor incassozaken is het ook mogelijk op basis van no cure, no pay afspraken te maken. Wanneer u uw vordering uit handen geeft aan TIJS advocatuur wordt alles in het werk gesteld uw debiteur tot betalingen te dwingen.

Kosten

Bij onbetwiste vorderingen worden de volgende kosten in rekening gebracht. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de buitengerechtelijk fase en de gerechtelijke fase.

Buitengerechtelijke fase

Wanneer de debiteur de hoofdsom, rente en kosten betaald, worden er bij u geen kosten in rekening gebracht.
Wanneer de debiteur alleen de hoofdsom of een deel van de hoofdsom betaald, wordt een percentage van het geïncasseerde bedrag in rekening gebracht. 10% over de eerste 25.000 euro en 8% over de volgende 25.000 euro.
Wanneer de debiteur niets betaald, worden er slechts 75 euro administratiekosten in rekening gebracht.

Gerechtelijke fase

Voor een gerechtelijke procedure wordt in overleg een vaste prijs worden afgesproken.

Gratis intake gesprek

Kom langs voor een gratis intakegesprek.

Gratis intake gesprek

Kom langs voor een gratis intakegesprek.

Gratis

Juridische beoordeling

Een juridische beoordeling van uw geschil kost 175 euro. Aan de hand van de door u verstrekte informatie beoordeelt de advocaat van TIJS advocatuur uw rechtspositie.

€ 175,-

Maatwerkbrief

Voor een vaste prijs van 195 euro stelt de advocaat van TIJS advocatuur voor u een brief op maat op. Deze brief wordt in overleg met u opgesteld en verstuurd zodat u zeker weet dat alle relevante juridische argumenten worden genoemd.

€ 195,-

Onderhandelingstraject

Een onderhandelingstraject kost 595 euro. Voor dit bedrag onderhandelt uw advocaat met de verkoper of met uw klant over een passende oplossing voor het geschil. U moet hierbij denken aan het voeren van correspondentie en het bijwonen van besprekingen.

€ 595,-

Gerechtelijke procedure

Ook voor een gerechtelijke procedure kan een vaste prijs worden afgesproken. Omdat er vele soorten gerechtelijke procedures zijn (ontbindingsprocedure, procedure over schadevergoeding, procedure over gebreken, enz.) wordt er in overleg een vaste prijs bepaald. In eerste instantie worden contractuele geschillen behandeld door de kamer voor kantonzaken van de rechtbank waar de gedaagde partij woonachtig of gevestigd is. Wanneer het belang groter is dan 25.000 euro is de afdeling civiel recht van de rechtbank bevoegd. De advocaat van TIJS advocatuur stelt voor u een dagvaarding of conclusie van antwoord op en voert het woord op de zitting.

vanaf
€ 1.495,-
Timo IJsenbrandt

TIJS.advocatuur

Groenestraat 294
6531 JC Nijmegen

Postbus 31006
6503 CA Nijmegen

info@tijsadvocatuur.nl
T: 024-7600 760
F: 024-7600 765
KvKnr. 57644918
BTW nr. NL001885828B02

Over TIJS. Advocatuur

Een jong kantoor in Nijmegen dat gespecialiseerd is in juridische dienstverlening biedt tegen een zeer concurrerend tarief. Meer Over TIJS.advocatuur