Huurrecht Nijmegen

Verborgen gebreken advocaat Nijmegen e.o.

Bij de aankoop van een woning of een bedrijfspand kunt u tegen allerlei problemen aanlopen. Zit er asbest in de woning ? Zijn er verborgen gebreken ? Wie is hiervoor aansprakelijk ? Heeft de verkoper zijn mededelingsplicht geschonden ? Had de koper een bouwtechnische aankoopkeuring moeten laten uitvoeren ?

Verborgen gebreken

Bij de aankoop of verkoop van een woning kan er van alles mis gaan. Een overgedragen woning dient aan de koopovereenkomst te beantwoorden. Als een woning niet de eigenschappen bezit die de koper ervan mocht verwachten, is de verkoper hiervoor aansprakelijk. Als er sprake is van een verborgen gebrek dat kan worden hersteld, is het van belang dat de koper de verkoper in gebreke stelt en hem daarbij een redelijke termijn geeft om tot herstel over te gaan. Zit er asbest in de woning, dan dient de verkoper de gelegenheid te krijgen deze te verwijderen.

 

  • Verborgen gebrek woning
  • Lekkage, houtrot, asbest, verzakking, schimmel, houtworm
  • Verkoper met succes aansprakelijk stellen
  • Verweer voeren tegen klagende koper
  • Ontbinding koopovereenkomst woning
  • Mededelingsplicht vs. Onderzoeksplicht

Neem vrijblijvend contact op

Veelgestelde vragen

Dat zijn gebreken die de koper niet tijdens een bezichtiging zelf had kunnen waarnemen. Er rust echter een onderzoeksplicht op de koper die meebrengt dat een koper soms een bouwtechnische keuring moet laten uitvoeren. Bijvoorbeeld wanneer een koper geen enkele bouwtechnische kennis heeft of en het een oude woning betreft. Gebreken die tijdens een b…
Dat is afhankelijk van de inhoud van de koopakte. Hierin worden de rechten en plichten van koper en verkoper vastgelegd. In een standaard NVM-koopakte ligt het risico van verborgen gebreken in beginsel bij de koper. Het is daarom zaak de woning goed te onderzoeken. In de NVM-koopakte is echter ook de garantie opgenomen dat de woning voor normaal ge…
Bij de verkoop van een woning of een bedrijfspand heeft de verkoper en/of de verkoopmakelaar een mededelingsplicht. Zij moeten de koper zo volledig mogelijk informeren over de eigenschappen van de woning of het bedrijfspand. Alles wat voor de aankoopbeslissing van belang is, dient aan de koper te worden medegedeeld. Bijvoorbeeld het feit dat er het…

Specialisaties

Uw advocaat kan de verkoper aansprakelijk stellen voor de schade die wordt veroorzaakt door het gebrek aan uw huis. Bij aansprakelijkheid kan tevens ontbinding van de koopovereenkomst worden gevorderd. Soms kan ook de makelaar aansprakelijk worden gesteld omdat deze geen bouwtechnische aankoopkeuring heeft geadviseerd. De zorgplicht van de makelaar brengt mee dat hij een veel gevallen een bouwtechnische keuring moet adviseren. Een dergelijk keuring kan immers voorkomen dat de koper geconfronteerd wordt met een verborgen gebrek.

De verkoper van de woning is niet altijd aansprakelijk voor verborgen gebreken. Dit is afhankelijk van de bepalingen die zijn opgenomen in de koopakte (koopovereenkomst). In de standaard koopakte van de NVM is onder artikel 6.1 opgenomen dat de woning wordt overgedragen met alle zichtbare en onzichtbare gebreken. In beginsel ligt het risico van verborgen gebreken dan ook bij de koper. Uw advocaat onderzoekt of dit in uw specifieke situatie ook het geval is. In artikel 6.3 van de standaard NVM koopovereenkomst is vervolgens wel de garantie opgenomen dat de woning voor normaal gebruik als woonhuis geschikt moet zijn. Wanneer de gebreken dermate ernstig zijn dat van normaal gebruik geen sprake is, dan is de verkoper aansprakelijk.

Een verkoper dient, voorafgaand aan de koop, alle relevante informatie over de woning te verstrekken aan de koper. Wanneer de verkoper bekend is met de aanwezigheid van asbest of houtworm, dient hij dat te melden. Doet de verkoper dit niet dan is hij aansprakelijk voor de schade.

U verkoopt uw huis en na levering blijkt dat in de kruipruimte sprake is van ernstige.
schimmelvorming. De kopers komen bij u verhaal halen maar u wist nergens van. Ook wanneer u een woning koopt, kunt u geconfronteerd worden met asbest, een lekkage of andere verborgen gebreken. Is de verkoper of is de koper aansprakelijk wanneer dergelijke problemen zich voordoen ?

Bij aansprakelijkheid voor verborgen gebreken is van belang om de verkoper tijdig op de hoogte te brengen van de geconstateerde gebreken. Constateert u na aankoop van uw huis een lekkage, asbest of houtworm dat dient u zo spoedig mogelijk te klagen bij de verkoper. Wanneer er te laat wordt geklaagd, verliest u al uw rechten (art. 6:89 BW en art. 7:23 BW). Uw advocaat van TIJS advocatuur kan dit voorkomen.

Verborgen gebreken woning

Bij de aankoop of verkoop van een huis kunt u worden geconfronteerd met allerhande problemen. Denk aan een forse lekkage, asbest in het dak, houtworm of problemen aan de fundering. Uw advocaat van TIJS advocatuur kan u adviseren en bijstaan wanneer u wordt geconfronteerd met verborgen gebreken.

De woning moet voor normaal gebruik geschikt zijn. Een huis met verborgen gebreken zoals een forse lekkage, asbest of funderingsproblemen is vaak niet voor normaal gebruik geschikt. In het uiterste geval kan het leiden tot de ontbinding van de koopovereenkomst.

Advies voor een vaste prijs

Heeft u een woning verkocht en doet zich een geschil voor omtrent een verborgen gebrek (lekkage, vocht, houtrot, houtworm, asbest, enz.) dan kan TIJS advocatuur snel uw situatie beoordelen.

Timo IJsenbrandt

TIJS.advocatuur

Groenestraat 294
6531 JC Nijmegen

Postbus 31006
6503 CA Nijmegen

info@tijsadvocatuur.nl
T: 024-7600 760
F: 024-7600 765
KvKnr. 57644918
BTW nr. NL001885828B02

Over TIJS. Advocatuur

Een jong kantoor in Nijmegen dat gespecialiseerd is in juridische dienstverlening biedt tegen een zeer concurrerend tarief. Meer Over TIJS.advocatuur