Het Gezicht van Nijmegen

Neem vrijblijvend contact op

NVM koopakte

De verkoper van de woning is niet altijd aansprakelijk voor verborgen gebreken. Dit is afhankelijk van de bepalingen die zijn opgenomen in de koopakte (koopovereenkomst). In de standaard koopakte van de NVM is onder artikel 6.1 opgenomen dat de woning wordt overgedragen met alle zichtbare en onzichtbare gebreken. In beginsel ligt het risico van verborgen gebreken dan ook bij de koper. Uw advocaat onderzoekt of dit in uw specifieke situatie ook het geval is. In artikel 6.3 van de standaard NVM koopovereenkomst is vervolgens wel de garantie opgenomen dat de woning voor normaal gebruik als woonhuis geschikt moet zijn. Wanneer de gebreken dermate ernstig zijn dat van normaal gebruik geen sprake is, dan is de verkoper aansprakelijk.

Een verkoper dient, voorafgaand aan de koop, alle relevante informatie over de woning te verstrekken aan de koper. Wanneer de verkoper bekend is met de aanwezigheid van asbest of houtworm, dient hij dat te melden. Doet de verkoper dit niet dan is hij aansprakelijk voor de schade.

Timo IJsenbrandt

TIJS.advocatuur

Groenestraat 294
6531 JC Nijmegen

Postbus 31006
6503 CA Nijmegen

info@tijsadvocatuur.nl
T: 024-7600 760
F: 024-7600 765
KvKnr. 57644918
BTW nr. NL001885828B02

Over TIJS. Advocatuur

Een jong kantoor in Nijmegen dat gespecialiseerd is in juridische dienstverlening biedt tegen een zeer concurrerend tarief. Meer Over TIJS.advocatuur