Advocaat Nijmegen - Het gezicht van Nijmegen

Privacyverklaring

De eenmanszaak TIJS advocatuur (KvK 57644918) hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. TIJS advocatuur ziet het dan ook als haar verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina leest u welke gegevens verzameld worden als u onze website gebruikt, waarom deze gegevens verzameld worden en hoe hiermee uw gebruikservaring wordt verbeterd.

Toepassing

Deze verklaring is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie TIJS advocatuur persoonsgegevens verwerkt:

1. (potentiële) cliënten;
2. bezoekers van het kantoor van TIJS advocatuur;
3. bezoekers van www.tijsadvocatuur.nl;
4. alle overige personen die met TIJS advocatuur contact opnemen of van wie TIJS advocatuur persoonsgegevens verwerkt.

Verwerking van persoonsgegevens

TIJS advocatuur verwerkt persoonsgegevens die:
1. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de kantoorwebsite) heeft verstrekt, zoals contactgegevens en -afhankelijk van de aard van de gelegenheid of zaak- andere persoonsgegevens;
2. een beroepsaansprakelijkheids- of rechtsbijstandsverzekeraar, beroeps- of branchevereniging heeft verstrekt, ten behoeve van de behandeling van een zaak;
3. tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van TIJS advocatuur zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd);
4. TIJS advocatuur heeft ontleend aan andere bronnen, waaronder zakelijke social media platformen als LinkedIn, openbare zakelijke websites, het handelsregister van de Kamer van Koophandel, het Kadaster, zoals ingevulde en benodigde contactgegevens en andere persoonsgegevens.
5. door andere instanties zoals de rechtbank, het OM of de Raad voor Rechtsbijstand aan TIJS advocatuur zijn verstrekt.

De website van TIJS advocatuur bevat hyperlinks naar websites van andere partijen en social media knoppen van Facebook en LinkedIn. Als op deze knoppen wordt geklikt, worden persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende social media platform. TIJS advocatuur is
niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites of de diensten van die social media platformen. Evenmin is TIJS advocatuur verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies op die websites en social media platformen. Voor antwoord op de vraag hoe Facebook en LinkedIn met persoonsgegevens omgaan, wordt verwezen naar de privacyverklaringen van deze platformen.

Cookies

Doeleinden verwerking

TIJS advocatuur verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
1. het uitvoeren van een overeenkomst van opdracht tot de verlening van juridische diensten;
2. opstellen en innen van declaraties;
3. het voldoen aan een wettelijke verplichting, waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft);
4. het verkrijgen van gefinancierde rechtsbijstand;
5. het verbeteren van product- en dienstinformatie en het uitvoeren van gerichte marketingacties;
6. het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de kantoorwebsite voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek en het klikgedrag.
7. het bewaken van de toegang tot kantoor en het beschermen van vertrouwelijke gegevens.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt

 Naam  Adres  geslacht  Geboortedatum  Geboorteplaats  Bankrekeningnummer
 IP-adres  BSN-nummer  Klantnummers bij bedrijven  E-mailadres  Medische informatie  Informatie over inkomen  Telefoonnummer  Overige persoonsgegevens

Rechtsgrond

TIJS advocatuur verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden:
1. toestemming van de betrokkene, welke altijd weer kan worden ingetrokken, zonder dat dit
afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
2. uitvoering van of met het oog op het sluiten van een overeenkomst van opdracht tot het verlenen van juridische diensten, waaronder ook het declareren aan derden (Raad voor Rechtsbijstand, verzekeringsmaatschappij e.d.);
3. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld op grond van de Wwft en Wet op de Rechtsbijstand;
4. een gerechtvaardigd belang.

Verwerkers

TIJS advocatuur kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen TIJS advocatuur sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt. TIJS
advocatuur maakt gebruik van een automatiseerder die de IT-omgeving van kantoor beheert en beveiligt.

Persoonsgegevens delen met derden

TIJS advocatuur deelt gegevens met derden, als dat voor de behandeling van een zaak of voor het voldoen aan een wettelijke plicht nodig is. Voor de behandeling van een zaak kan het nodig zijn persoonsgegevens te delen in het kader van een gerechtelijke procedure (met een gerechtelijke instantie of advocaat), het sluiten van een overeenkomst, het declareren aan de
Raad voor rechtsbijstand of de contacten met een verzekeraar of deurwaarder. Bij het voldoen aan een wettelijke verplichting kan worden gedacht aan het melden van ongebruikelijke transacties. Ook worden gegevens gedeeld met de cloudprovider en IT-leverancier. TIJS advocatuur deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.

Bewaren van gegevens

TIJS advocatuur hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:
1. papieren werkdossier: tenminste 5 jaar en maximaal 7 jaar na afronding van de zaak. In uitzonderingsgevallen kunnen dossiers in het belang van de cliënt langer worden bewaard;
2. digitaal zaakdossier: tenminste 5 jaar en maximaal 7 jaar na afronding van de zaak. In uitzonderingsgevallen kunnen dossiers in het belang van de cliënt langer worden bewaard;
3. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
4. bezoekers van de website www.tijsadvocatuur.nl: 2 jaar na het laatste bezoek aan de website.

Wijzigingen privacyverklaring

TIJS advocatuur kan dit privacyverklaring altijd wijzigen. De wijzigingen worden op de website van TIJS advocatuur gepubliceerd. Het is verstandig dit privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen. Rechten, vragen en klachten.

Een betrokkene heeft het recht TIJS advocatuur te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Een betrokkene kan hierover contact opnemen met TIJS advocatuur.

TIJS. advocatuur

Groenestraat 294
6531 JC  Nijmegen
Tel: 024-7600 760
@ info@tijsadvocatuur.nl

Neem vrijblijvend contact op

Gerechtelijke procedure

Ook voor een gerechtelijke procedure kan een vaste prijs worden afgesproken. Omdat er vele soorten gerechtelijke procedures zijn (ontbindingsprocedure, procedure over schadevergoeding, procedure over gebreken, enz.) wordt er in overleg een vaste prijs bepaald. In eerste instantie worden contractuele geschillen behandeld door de kamer voor kantonzaken van de rechtbank waar de gedaagde partij woonachtig of gevestigd is. Wanneer het belang groter is dan 25.000 euro is de afdeling civiel recht van de rechtbank bevoegd. De advocaat van TIJS advocatuur stelt voor u een dagvaarding of conclusie van antwoord op en voert het woord op de zitting.

vanaf
€ 1.595,-

Onderhandelingstraject

Een onderhandelingstraject kost 695 euro. Voor dit bedrag onderhandelt uw advocaat met de verkoper of met uw klant over een passende oplossing voor het geschil. U moet hierbij denken aan het voeren van correspondentie en het bijwonen van besprekingen.

€ 695,-

Opstellen alg. voorwaarden

Juridisch waterdichte algemene voorwaarden afgestemd op uw situatie voor een vaste prijs van 495 euro. De voorwaarden worden in overleg opgesteld aan de hand van uw specifieke situatie. Wat is in uw bedrijfstak van belang, welke risico’s komt u tegen en wat zijn de verplichtingen over en weer. Op basis van zoveel mogelijk relevante informatie worden er maatwerk geleverd. Ook ontvangt u advies over de implementatie van de voorwaarden in uw bedrijfsproces.

€ 495,-

Maatwerkbrief

Voor een vaste prijs van 225 euro stelt de advocaat van TIJS advocatuur voor u een brief op maat op. Deze brief wordt in overleg met u opgesteld en verstuurd zodat u zeker weet dat alle relevante juridische argumenten worden genoemd.

€ 225,-

Juridische beoordeling

Een juridische beoordeling van uw geschil kost 195 euro. Aan de hand van de door u verstrekte informatie beoordeelt de advocaat van TIJS advocatuur uw rechtspositie.

€ 195,-

Gratis intake gesprek

Kom langs voor een gratis intakegesprek.

Gratis
Timo IJsenbrandt

TIJS.advocatuur

Groenestraat 294
6531 JC Nijmegen

Postbus 31006
6503 CA Nijmegen

info@tijsadvocatuur.nl
T: 024-7600 760
F: 024-7600 765
KvKnr. 57644918
BTW nr. NL001885828B02

Over TIJS. Advocatuur

Een jong kantoor in Nijmegen dat gespecialiseerd is in juridische dienstverlening biedt tegen een zeer concurrerend tarief. Meer Over TIJS.advocatuur