Consumentenrecht Nijmegen

Advocaat consumentenrecht Nijmegen e.o.

Geschil met verkoper/winkelier ?
Bent u ontevreden over een aankoop ? Wat zijn uw rechten als consument? Wilt u een product retourneren maar accepteert de verkoper dat niet ? Heeft u garantie ?

Consumentenrecht

Het consumentenrecht wordt grotendeels vastgesteld in Brussel. Het is ook continue in beweging. Omdat de samenleving snel verandert door internet, smartphones en technologische ontwikkelingen, verandert het consumentenrecht mee. Steeds opnieuw is Europa bezig om de rechten van de consumenten te beschermen.

Als consument heeft u veel rechten waar de verkoper niet onderuit kan. Wanneer u een tweedehands auto koopt zonder garantie, kunt u vaak nog aanspraak maken op de wettelijke garantie van artikel 7:17 van het burgerlijk wetboek (non-conformiteit). TIJS advocatuur is gespecialiseerd in het consumentenrecht en kan u adviseren over de mogelijkheden.

  • gebrekkig product /Non-conformiteit
  • klachtplicht
  • garantie
  • recht op retour
  • ontbinden koop
  • wettelijke bedenktijd
  • internet koop / koop op afstand

Neem vrijblijvend contact op

Veelgestelde vragen

Er is sprake van een ondeugdelijk product wanneer het product niet voldoet aan de redelijke verwachting die u mag hebben op grond van de koopovereenomst. Dit zal per geval bekeken moeten worden en alle omstandigheden spelen daarbij een rol. Van een dure nieuwe auto mag u meer verwachten dan van een goedkope tweedehands auto.…
U heeft vaak binnen 14 dagen het recht van retour. U hoeft geen reden op te geven maar kunt de goederen retourneren en heeft dan recht op tergubetaling van het aankoopbedrag. U kunt eerst zelf een standaard brief sturen. Een voorbeeld hiervan vindt u op www.consuwijzer.nl .…
U heeft recht op een pro deo advocaat (toevoeging) indien uw inkomen onder de inkomensgrens van de Raad voor rechtsbijstand ligt. U vindt deze inkomensgrens op de site van de Raad voor Rechtsbijstand. https://www.rvr.org/nieuws/2019/december/inkomen-vermogen-en-eigen-bijdrage-2020.html…

Specialisaties

Bent u niet tevreden over uw aanschaf ? Handelt de winkelier uw klacht niet naar tevredenheid af ? Uw advocaat van TIJS advocatuur kan de verkoper dwingen tot herstel of vervanging van uw product. De koop kan worden ontbonden wanneer de verkoper niet binnen een redelijk termijn tot herstel of vervanging over gaat.

Hoe lang moet een product meegaan ? Winkeliers verschuilen zich vaak achter de fabrikant. Wanneer de fabrieksgarantie is verstreken, wordt consumenten vaak de deur gewezen. Een kostbaar en duurzaam product zoals een wasmachine hoort langer mee te gaan dan de termijn van de fabrieksgarantie. Gaat de wasmachine door een eigen gebrek defect na het verstrijken van de fabrieksgarantie, staat u als consument niet met lege handen. U kunt vaak een beroep doen op de wettelijke garantie van artikel 7:17 BW (non-conformiteit). De verkoper is dan alsnog verplicht tot herstel of vervanging van de wasmachine.

Veel aankopen vinden tegenwoordig via internet plaats. Hiervoor gelden specifieke regels. Als consument wordt u bij een online-aankoop extra beschermd. Bij internet koop heeft u het recht van retour. Dit recht houdt in dat u de aankoop mag retourneren wanneer het niet aan uw verwachting voldoet. Dit geldt ook wanneer u spijt heeft van uw aankoop. Dit recht is vastgelegd in dwingend wettelijke bepalingen. De verkoper kan hier niet onderuit. Als u koopt op afstand (b.v. via internet) heeft u een wettelijke bedenktijd van 14 dagen. Binnen deze bedenktijd kunt u het product zonder opgave van redenen retourneren.

Wanneer u als consument een product koopt, mag u een bepaalde verwachting hebben. Het product moet deugdelijk zijn.  Wanneer het gekochte niet aan de overeenkomst beantwoordt, heeft u een aantal rechten. Een consument heeft recht op herstel, vervanging of ontbinding van de koop. De consument moet de verkoper eerst in gebreke stellen en hem de kans geven alsnog een deugdelijk product te leveren.  Ook dient de koper tijdig (binnen 2 maanden) te klagen. Dit volgt uit artikel 7:23 van het burgerlijk wetboek.

Bent u ontevreden over een aankoop ? Wat zijn uw rechten als consument? Wilt u een product retourneren maar accepteert de verkoper dat niet ? Heeft u garantie ? Als consument heeft u veel rechten waar de verkoper niet onderuit kan. Wanneer u een tweedehands auto koopt zonder garantie, kunt u vaak nog aanspraak maken op de wettelijke garantie van artikel 7:17 van het burgerlijk wetboek (non-conformiteit). TIJS advocatuur is gespecialiseerd in het consumentenrecht en kan u adviseren over de mogelijkheden.

Vaste prijs afspreken

Het huurrecht is een lastig rechtsgebied waarbij professioneel advies vaak noodzakelijk blijkt. TIJS advocatuur kan problemen met de verkoper voorkomen en oplossen. Hiervoor worden vaste prijzen gerekend.

Timo IJsenbrandt

TIJS.advocatuur

Groenestraat 294
6531 JC Nijmegen

Postbus 31006
6503 CA Nijmegen

info@tijsadvocatuur.nl
T: 024-7600 760
F: 024-7600 765
KvKnr. 57644918
BTW nr. NL001885828B02

Over TIJS. Advocatuur

Een jong kantoor in Nijmegen dat gespecialiseerd is in juridische dienstverlening biedt tegen een zeer concurrerend tarief. Meer Over TIJS.advocatuur