Bel 024-7600 760

Advocaat huurrecht Nijmegen

Geschil met uw huurder verhuurder ?

Heeft u een geschil met uw verhuurder ? Wat zijn uw rechten als huurder of verhuurder ? Wilt u uw huis tijdelijk verhuren ? Heeft uw huurder een forse huurachterstand ? Dit zijn allemaal zaken waar u mee te maken kunt krijgen.
TIJS advocatuur is gespecialiseerd in het huurrecht en kan u onder andere vertegenwoordigen, adviseren of bijstaan in geval van:

  • Huurachterstand
  • Woningontruiming
  • Herstel van gebreken
  • Verhoging / verlaging huurprijs
  • Overige huurgeschillen

Woningontruiming (huurwoning)

Bij een dreigende ontruiming van uw huurwoning is snel optreden vereist. TIJS advocatuur neemt direct contact op met de deurwaarder om te beoordelen of de ontruiming van de woning nog kan worden voorkomen. Uw huurbaas is gebonden aan dwingend wettelijke bepalingen. Vaak kan een huisontruiming nog worden voorkomen.

Beëindiging huurovereenkomst door opzegging

Vaak kan de huur niet worden opgezegd ondanks het feit dat dit in de huurovereenkomst staat vermeld. Verhuurders zijn gebonden dwingend wettelijke bepaling waarvan niet mag worden afgeweken. Huuropzeggingen kunnen de wettelijke toets vaak niet doorstaan. U kunt in dat geval als huurder met succes verweer voeren tegen de opzegging van de huurovereenkomst.

Verplichtingen verhuurder (woning)

De verhuurder van een woning heeft verschillende verplichtingen. Huurgenot verschaffen, onderhoud plegen en gebreken verhelpen.
Wanneer uw woning een gebrek vertoont, is de verhuurder verplicht het gebrek te verhelpen. Wanneer de verhuurder dit verzuimt, kan de huurder het gebrek zelf (laten) verhelpen en redelijke kosten verrekenen met de huurprijs. De verhuurder is ook verplicht om huurgenot te verschaffen. Wanneer de verhuurder deze verplichting niet nakomt, kan in sommige gevallen huurvermindering worden gevorderd.

Verplichtingen huurder (woning)

Een huurder dient zijn verplichtingen op grond van het huurcontract na te komen. Dat houdt in dat hij tijdig voldoet aan zijn betalingsverplichting. In de meeste huurovereenkomst is opgenomen dat de huur voor de eerste van de maand op de rekening van de verhuurder moet zijn bijgeschreven. Verder is de huurder onder andere verplicht om de tuin te onderhouden en kleine gebreken aan de woning te herstellen.

Huurrecht bedrijfsruimte

Ook staat TIJS advocatuur bedrijven bij met vraagstukken omtrent huurrecht van bedrijfsruimte. De advocaat van TIJS advocatuur heeft veel ervaring met geschillen over verhuur van bedrijfsruimte. Hierbij kan gedacht worden aan geschillen over achterstallig onderhoud, huurprijsverhoging, huurprijsvermindering en de oplevering van bedrijfsruimte. Wanneer een bedrijfspand in een slechte staat wordt opgeleverd, is het vaak mogelijk de schade op de huurder te verhalen. Het huurrecht bedrijfsruimte is gecompliceerd en het tijdig inwinnen van advies levert vaak veel winst op.

Professioneel advies

Wanneer u een geschil heeft met uw huurder of verhuurder kan TIJS advocatuur snel zien of u in uw recht staat. U krijgt een eerlijk advies zonder valse beloften. Hiermee kunnen de problemen met uw huurbaas of huurder snel uit de wereld zijn.

Vaste prijs afspreken

Het huurrecht is een lastig rechtsgebied waarbij professioneel advies vaak noodzakelijk blijkt. TIJS advocatuur kan problemen met uw huurder of verhuurder voorkomen en oplossen. Hiervoor worden vaste prijzen gerekend.

  • 175 euro voor een juridische beoordeling
  • 195 euro voor een maatwerkbrief
  • 595 euro voor een onderhandelingstraject
  • Gerechtelijke procedure vaste prijs op maat

Juridische beoordeling

Een juridische beoordeling van uw geschil kost 175 euro. Aan de hand van de door u verstrekte informatie beoordeelt de advocaat van TIJS advocatuur uw rechtspositie.

Maatwerkbrief

Voor een vaste prijs van 195 euro stelt de advocaat van TIJS advocatuur voor u een brief op maat op. Deze brief wordt in overleg met u opgesteld en verstuurd zodat u zeker weet dat alle relevante juridische argumenten worden genoemd.

Onderhandelingstraject

Een onderhandelingstraject kost 595 euro. Voor dit bedrag onderhandelt uw advocaat met uw huurder of verhuurder over een passende oplossing voor het geschil. U moet hierbij denken aan het voeren van correspondentie en het bijwonen van besprekingen.

Gerechtelijke procedure

Ook voor een gerechtelijke procedure kan een vaste prijs worden afgesproken. Omdat er vele soorten gerechtelijke procedures zijn (ontbindingsprocedure, procedure over huurprijswijziging, procedure over gebreken, enz.) wordt er in overleg een vaste prijs bepaald. In eerste instantie worden huurgeschillen behandeld door de kamer voor kantonzaken van de rechtbank waar de woning of de bedrijfsruimte is gevestigd. De advocaat van TIJS advocatuur stelt voor u een dagvaarding of conclusie van antwoord op en voert het woord op de zitting.

Gratis intake gesprek

Kom langs voor een gratis intakegesprek.

Neem contact op