Het Gezicht van Nijmegen

Neem vrijblijvend contact op

Wat is de maximale huurverhoging voor 2021 en 2022 ?

Voor sociale huurwoningen geldt voor het jaar 2021 huurbevriezing. In 2021 mogen verhuurders dus géén huurverhoging doorvoeren voor (sociale) huurwoningen met een huurprijs onder de liberalisatiegrens (aanvangshuurprijs tot € 752,33). De maximale huurverhoging in deze sociale sector bedraagt dus 0 %. Deze huurbevriezing geldt tot 1 juli 2022. De maximale jaarlijkse huuraanpassing – die meestal per 1 juli plaatsvindt – voor sociale huurwoningen voor 2022 bedraagt 2,3 %. Vanaf 1 juli 2022 is het mogelijk om bij de jaarlijkse huuraanpassing een inkomensafhankelijke huurverhoging door te voeren voor huurders in een sociale huurwoning met een hoog (midden)inkomen.


Voor woningen in de vrije sector geldt normaliter geen maximale huurverhoging. De jaarlijkse verhoging is overgelaten aan de vrije marktwerking tussen partijen. Sinds mei 2021 is er echter tijdelijk een maximum gesteld aan de huurverhoging over de jaren 2021 tot 2024. D vrije sector betreft woningen waarvan de aanvangshuurprijs boven de liberalisatiegrens van € 752,33 ligt. Voor 2021 geldt een maximale verhoging van 2,4 %. Staat er een lagere huurverhoging in uw contract dan geldt dat als maximum. Voor 2022 geldt ook een maximale verhoging voor de vrije sector van 3,3%. Dat is 1% + de inflatie van 2,3 %. Deze berekeningswijze voor de maximale huurprijs geldt tot 1 mei 2024 en wordt dus ieder jaar opnieuw vastgesteld.

Timo IJsenbrandt

TIJS.advocatuur

Groenestraat 294
6531 JC Nijmegen

Postbus 31006
6503 CA Nijmegen

info@tijsadvocatuur.nl
T: 024-7600 760
F: 024-7600 765
KvKnr. 57644918
BTW nr. NL001885828B02

Over TIJS. Advocatuur

Een jong kantoor in Nijmegen dat gespecialiseerd is in juridische dienstverlening biedt tegen een zeer concurrerend tarief. Meer Over TIJS.advocatuur