Het Gezicht van Nijmegen

Neem vrijblijvend contact op

Wanprestatie

Toerekenbare tekortkoming is de juridische term voor wanprestatie. Wanneer uw klant of uw leverancier zijn verplichtingen uit hoofde van de gesloten overeenkomst niet nakomt, is het zaak om de juiste stappen te zetten. In gebreke stellen, buitengerechtelijke kosten aanzeggen, enz. Wanneer uw klant of leverancier in gebreke blijft, kunt u de overeenkomst vaak ontbinden en kunt u schadevergoeding vorderen. Wanneer u verzuimt uw contractpartij in gebreke te stellen, vist u vaak achter het net.

Timo IJsenbrandt

TIJS.advocatuur

Groenestraat 294
6531 JC Nijmegen

Postbus 31006
6503 CA Nijmegen

info@tijsadvocatuur.nl
T: 024-7600 760
F: 024-7600 765
KvKnr. 57644918
BTW nr. NL001885828B02

Over TIJS. Advocatuur

Een jong kantoor in Nijmegen dat gespecialiseerd is in juridische dienstverlening biedt tegen een zeer concurrerend tarief. Meer Over TIJS.advocatuur