Het Gezicht van Nijmegen

Neem vrijblijvend contact op

Uitleg van de overeenkomst

Zakelijke partijen verschillen vaak van mening over de uitleg van een overeenkomst. De gebezigde termen en zinsneden zijn vaak voor tweeërlei uitleg vatbaar. Niet alleen de letter van de tekst is van belang maar ook de bedoeling van partijen. Uiteindelijk is doorslaggevend wat partijen hebben bedoeld met de gemaakte afspraken. Hierbij is ook de hoedanigheid van partijen van belang. Hierbij is het arrest Haviltex nog steeds maatgevend. Hierin is bepaald dat

Timo IJsenbrandt

TIJS.advocatuur

Groenestraat 294
6531 JC Nijmegen

Postbus 31006
6503 CA Nijmegen

info@tijsadvocatuur.nl
T: 024-7600 760
F: 024-7600 765
KvKnr. 57644918
BTW nr. NL001885828B02

Over TIJS. Advocatuur

Een jong kantoor in Nijmegen dat gespecialiseerd is in juridische dienstverlening biedt tegen een zeer concurrerend tarief. Meer Over TIJS.advocatuur