Het Gezicht van Nijmegen

Neem vrijblijvend contact op

Algemene voorwaarden

Voor bijna iedere ondernemer is het interessant om algemene voorwaarden te hanteren. Algemene voorwaarden zijn bedingen die standaard in overeenkomsten kunnen worden opgenomen. In deze voorwaarden kunt u bijvoorbeeld uw aansprakelijkheid beperken of een klachtenprocedure opnemen die door de klant gevolgd moet worden. Het is erg belangrijk dat er duidelijk naar de toepasselijkheid van de voorwaarden wordt verwezen en dat de voorwaarden aan de klant ter hand worden gesteld. Wanneer dit niet gebeurd zijn de voorwaarden niet op de transactie van toepassing. Er zijn ook bedingen die voorkomen op de grijze of de zwarte lijst. Deze bedingen worden geacht onredelijk bezwarend te zijn. In veel gevallen kan de wederpartij deze bedingen buiten werking stellen door de vernietiging in te roepen.

Timo IJsenbrandt

TIJS.advocatuur

Groenestraat 294
6531 JC Nijmegen

Postbus 31006
6503 CA Nijmegen

info@tijsadvocatuur.nl
T: 024-7600 760
F: 024-7600 765
KvKnr. 57644918
BTW nr. NL001885828B02

Over TIJS. Advocatuur

Een jong kantoor in Nijmegen dat gespecialiseerd is in juridische dienstverlening biedt tegen een zeer concurrerend tarief. Meer Over TIJS.advocatuur