Bel 024-7600 760

Advocaat consumentenrecht Nijmegen

Geschil met verkoper/winkelier ?

Bent u ontevreden over een aankoop ? Wat zijn uw rechten als consument? Wilt u een product retourneren maar accepteert de verkoper dat niet ? Heeft u garantie ?
Als consument heeft u veel rechten waar de verkoper niet onderuit kan. Wanneer u een tweedehands auto koopt zonder garantie, kunt u vaak nog aanspraak maken op de wettelijke garantie van artikel 7:17 van het burgerlijk wetboek (non-conformiteit). TIJS advocatuur is gespecialiseerd in het consumentenrecht en kan u adviseren over de mogelijkheden.

 • gebrekkig product /Non-conformiteit
 • klachtplicht
 • garantie
 • recht op retour
 • ontbinden koop
 • wettelijke bedenktijd
 • internet koop / koop op afstand

Gebrekkig product / non-conformiteit

Wanneer u als consument een product koopt, mag u een bepaalde verwachting hebben. Het product moet deugdelijk zijn.  Wanneer het gekochte niet aan de overeenkomst beantwoordt, heeft u een aantal rechten. Een consument heeft recht op herstel, vervanging of ontbinding van de koop. De consument moet de verkoper eerst in gebreke stellen en hem de kans geven alsnog een deugdelijk product te leveren.  Ook dient de koper tijdig (binnen 2 maanden) te klagen. Dit volgt uit artikel 7:23 van het burgerlijk wetboek.

Internet koop / Koop op afstand

Veel aankopen vinden tegenwoordig via internet plaats. Hiervoor gelden specifieke regels. Als consument wordt u bij een online-aankoop extra beschermd. Bij internet koop heeft u het recht van retour. Dit recht houdt in dat u de aankoop mag retourneren wanneer het niet aan uw verwachting voldoet. Dit geldt ook wanneer u spijt heeft van uw aankoop. Dit recht is vastgelegd in dwingend wettelijke bepalingen. De verkoper kan hier niet onderuit. Als u koopt op afstand (b.v. via internet) heeft u een wettelijke bedenktijd van 14 dagen. Binnen deze bedenktijd kunt u het product zonder opgave van redenen retourneren.

Garantie

Hoe lang moet een product meegaan ? Winkeliers verschuilen zich vaak achter de fabrikant. Wanneer de fabrieksgarantie is verstreken, wordt consumenten vaak de deur gewezen. Een kostbaar en duurzaam product zoals een wasmachine hoort langer mee te gaan dan de termijn van de fabrieksgarantie. Gaat de wasmachine door een eigen gebrek defect na het verstrijken van de fabrieksgarantie, staat u als consument niet met lege handen. U kunt vaak een beroep doen op de wettelijke garantie van artikel 7:17 BW (non-conformiteit). De verkoper is dan alsnog verplicht tot herstel of vervanging van de wasmachine.

Verkoper met succes aansprakelijk stellen

Bent u niet tevreden over uw aanschaf ? Handelt de winkelier uw klacht niet naar tevredenheid af ? Uw advocaat van TIJS advocatuur kan de verkoper dwingen tot herstel of vervanging van uw product. De koop kan worden ontbonden wanneer de verkoper niet binnen een redelijk termijn tot herstel of vervanging over gaat.

Consumentenrecht

Het consumentenrecht wordt grotendeels vastgesteld in Brussel. Het is ook continue in beweging. Omdat de samenleving snel verandert door internet, smartphones en technologische ontwikkelingen, verandert het consumentenrecht mee. Steeds opnieuw is Europa bezig om de rechten van de consumenten te beschermen.

Vaste prijs afspreken

Het huurrecht is een lastig rechtsgebied waarbij professioneel advies vaak noodzakelijk blijkt. TIJS advocatuur kan problemen met uw huurder of verhuurder voorkomen en oplossen. Hiervoor worden vaste prijzen gerekend.

 • 175 euro voor een juridische beoordeling
 • 195 euro voor een maatwerkbrief
 • 595 euro voor een onderhandelingstraject
 • Gerechtelijke procedure vaste prijs op maat

Juridische beoordeling

Een juridische beoordeling van uw geschil kost 175 euro. Aan de hand van de door u verstrekte informatie beoordeelt de advocaat van TIJS advocatuur uw rechtspositie.

Maatwerkbrief

Voor een vaste prijs van 195 euro stelt de advocaat van TIJS advocatuur voor u een brief op maat op. Deze brief wordt in overleg met u opgesteld en verstuurd zodat u zeker weet dat alle relevante juridische argumenten worden genoemd.

Onderhandelingstraject

Een onderhandelingstraject kost 595 euro. Voor dit bedrag onderhandelt uw advocaat met de verkoper of met uw klant over een passende oplossing voor het geschil. U moet hierbij denken aan het voeren van correspondentie en het bijwonen van besprekingen.

Gerechtelijke procedure

Ook voor een gerechtelijke procedure kan een vaste prijs worden afgesproken. Omdat er vele soorten gerechtelijke procedures zijn (ontbindingsprocedure, procedure over algemene voorwaarden, procedure over gebreken aan een auto, enz.) wordt er in overleg een vaste prijs bepaald. In eerste instantie worden consumentengeschillen behandeld door de kamer voor kantonzaken van de rechtbank waar de consument zijn/haar woonplaats heeft. De advocaat van TIJS advocatuur stelt voor u een dagvaarding of conclusie van antwoord op en voert het woord op de zitting.

Gratis intake gesprek

Kom langs voor een gratis intakegesprek.

Neem contact op