Bel 024-7600 760

Verhuurder heeft geen retentierecht !

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft in haar arrest van 9 juli 2013 een beroep op het retentierecht door de verhuurder afgewezen.  Partijen hadden een huurovereenkomst gesloten met betrekking tot een winkelruimte met bijbehorende woning. Wegens financiële problemen was een huurachterstand ontstaan en zijn partijen overeengekomen dat de huurder zou uitzien naar een goedkoper pand. De huurovereenkomst zou per 1 januari 2013 eindigen maar voordat de huurder het pand had ontruimd, heeft verhuurder op 18 december 2012 alle sloten vervangen. Hierdoor kon de huurder niet meer bij haar eigendommen waaronder haar bedrijfsvoorraad. De verhuurder stelde zich op het standpunt dat hij zijn verplichting tot het ter beschikking stellen van het pand opschortte totdat de huurachterstand was betaald. Hij weigerde de huurder toe te laten tot het pand en hij beriep zich op zijn retentierecht. Het Hof stelt dat de verhuurder, behoudens bijzondere omstandigheden, geen retentierecht toekomt (opschortingsrecht) ten aanzien van haar hoofdverplichting (ter beschikking stellen van het pand). Een huurovereenkomst betreffende bedrijfsruimte kan immers niet zonder tussenkomst van de rechter tegen de zin van de huurder worden beëindigd. De verhuurder heeft middels eigenrichting in strijd met het wettelijke stelsel de huur beëindigd door de sloten te vervangen. Hij heeft de goederen die zich nog in het pand bevonden derhalve onrechtmatig onder zich gekregen en kan zich dan ook niet met succes op zijn retentierecht beroepen. De verhuurder dient de goederen aan de huurder af te geven.

Hier vind u meer over huurrecht

Deel: