Bel 024-7600 760

Spinning is geen merknaam maar een soortnaam !

Het Europees merkenbureau (BHIM) heeft geoordeeld dat Spinning in Europa niet meer gezien kan worden als merk maar is verworden tot een soortnaam. Het merk Spinning werd al lange tijd gebruik voor de aanduiding van indoortrainingen op een hometrainer. De bedenker van het concept en merkhouder is de afgelopen jaren onvoldoende opgetreden tegen het gebruik van haar merk. Mede hierdoor is de merknaam tot soortnaam verworden. Overal in Europa wordt de trainingsvorm immers aanduid met te term “Spinning”. Het overgrote deel van het publiek denk bij Spinning ook aan een trainingsvorm en niet aan een merk. Het merk Spinning heeft haar onderscheidend vermogen dan ook in de loop der jaren verloren. Het merk Spinning wordt door het Europees merkenbureau vervallen verklaard. Andere voorbeelden waar ook merkvervaging is opgetreden zijn: “Frisbee”, “Spa” en “Jeep”.

Deel: