Bel 024-7600 760

Advocaat incasso Nijmegen

Incasso’s

Problemen bij de betaling van uw vorderingen ? Debiteuren die hun financiële verplichtingen niet nakomen ? Een betalingsregeling treffen ? Uw advocaat van TIJS advocatuur kan u adviseren en bijstaan wanneer u betalingsproblemen ondervindt. Professionele hulp bij het incasseren van uw vorderingen.
Anders dan een deurwaarder of een incassobureau kan een advocaat alle denkbare middelen inzetten om uw debiteur tot betaling te dwingen. Van sommeren en beslagleggen tot het aanvragen van het faillissement.
Veelal zal zonder tussenkomst van de rechter de debiteur tot betaling worden gedwongen door een daadkrachtige aanpak. Indien het buitengerechtelijke traject niet tot betaling van uw vordering leidt, wordt het gerechtelijke traject voor uw bewandeld.

In Nederland is het gebruikelijk om eerst te proberen een achterstallige vordering buitengerechtelijk te incasseren. De Nederlandse debiteur is vaak pas geneigd te betalen nadat er herinneringen of aanmaningen worden verstuurd. Vaak wachten debiteuren met reageren op betalingsverzoeken tot het op een incassozaak aankomt, omdat de crediteur hier in de regel niet snel toe overgaat. Een incasso advocaat zorgt dat uw facturen betaald worden.

Incassotarief

In incassozaken is het mogelijk om een incassotarief te hanteren. Bij het incassotarief wordt een percentage van het geïncasseerde bedrag betaald. Voor incassozaken is het ook mogelijk op basis van no cure, no pay afspraken te maken. Wanneer u uw vordering uit handen geeft aan TIJS advocatuur wordt alles in het werk gesteld uw debiteur tot betalingen te dwingen.

Kosten

Bij onbetwiste vorderingen worden de volgende kosten in rekening gebracht. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de buitengerechtelijk fase en de gerechtelijke fase.

Buitengerechtelijke fase

Wanneer de debiteur de hoofdsom, rente en kosten betaald, worden er bij u geen kosten in rekening gebracht.
Wanneer de debiteur alleen de hoofdsom of een deel van de hoofdsom betaald, wordt een percentage van het geïncasseerde bedrag in rekening gebracht. 10% over de eerste 25.000 euro en 8% over de volgende 25.000 euro.
Wanneer de debiteur niets betaald, worden er slechts 75 euro administratiekosten in rekening gebracht.

Gerechtelijke fase

Voor een gerechtelijke procedure wordt in overleg een vaste prijs worden afgesproken.

Gratis intake gesprek

Kom langs voor een gratis intakegesprek.

Neem contact op