Bel 024-7600 760

Rechtsgebieden

Onderwerpen

  • Overeenkomsten (adviseren, opstellen of ontbinden van overeenkomsten/contracten)
  • Algemene voorwaarden  (opstellen en beoordelen)
  • Wanprestatie (problemen met klanten of leveranciers)
  • Aansprakelijkheid/schadevergoeding
  • Koop/verkoop
  • Incasso/beslaglegging
  • Burenruzies
  • Onrechtmatige daad
  • Dwaling  (onjuiste voorstelling van zaken)
  • Huur/verhuur (woonruimte en bedrijfsruimte)

Stel vrijblijvend uw vraag