Bel 024-7600 760

Een ouderdomsclausule staat een beroep op de non-conformiteit van een woning niet altijd in de weg.

Koper en verkoper hebben een koopovereenkomst gesloten terzake een bovenwoning. In de overeenkomst is een ouderdomsclausule opgenomen. Na overdracht van de woning blijkt dat de verdiepingsvloer van de bovenwoning is doorgebogen. Hierdoor is er sprake van instortingsgevaar en moet een compleet nieuwe verdiepingsvloer worden aangebracht. De koper stelt de verkoper aansprakelijk voor de schade op grond van de non-conformiteit van de woning. De verkoper beroept zich op de ouderdomsclausule in het koopcontract. Hieruit volgt namelijk dat Bouwkundige kwaliteitsgebreken die samenhangen met de ouderdom van de woning niet leiden tot non-conformiteit. In zekere mate dient de koper op grond van deze clausule rekening te houden met ouderdomsgebreken.
In geschil staat de precieze reikwijdte van de ouderdomsclausule. De rechtbank Den Haag geeft aan dat er sprake is van instortingsgevaar. In een dergelijk geval geldt dat de verkoper aan de ouderdomsclausule redelijkerwijs niet die zin heeft mogen toekennen dan ook een dergelijke extreme situatie onder de ouderdomsclausule zou vallen.
Dit houdt in dat de koper de koopovereenkomst gedeeltelijk kan ontbinden met het gevolg dat de koper een deel van de koopprijs terug krijgt. Dit deel is gelijk aan de kosten die nodig waren voor het herstel van de verdiepingsvloer.

Deel: