Bel 024-7600 760

Artikel 39 Fw. ook van toepassing bij huur van roerende zaken

Artikel 39 lid 1 Fw bepaalt dat in geval van een faillissement van de huurder zowel de verhuurder als de curator de huurovereenkomst tussentijds met inachtneming van een opzegtermijn van maximaal 3 maanden kan doen eindigen. Vanaf de dag van faillietverklaring is de huurprijs dan een boedelschuld. Er bestond discussie over de vraag of artikel 39 Fw ook voor roerende zaken geldt en onlangs heeft de Hoge Raad zich hierover uitgelaten. Het belang van de verhuurder bij betaling van de huurprijs staat tegenover het belang van de boedel bij het niet verder oplopen van de boedelschuld. Artikel 39 lid 1 Fw biedt de curator de mogelijkheid om  lopende huurovereenkomsten op korte termijn te beëindigen, zodat de verschuldigde huur niet verder oploopt. De compensatie voor de  verhuurder bestaat daarin dat de huurpenningen vanaf de dag der faillietverklaring een boedelschuld zijn en dat de verhuurder eveneens het recht toekomt om de huurovereenkomst op grond van artikel 39 lid 1 Fw tussentijds te beëindigen. De Hoge Raad heeft onlangs uitgemaakt dat het artikel niet enkel geldt voor onroerende zaken maar ook voor alle andere lopende huurovereenkomsten. Ook huurovereenkomsten met betrekking tot auto’s, inboedel enz. kunnen dus op deze manier worden opgezegd.

Hier vind u meer over huurrecht

Deel: