Bel 024-7600 760

Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG)

Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG). Op grond van de AVG hebben ondernemingen de verplichting een privacy beleid te voeren. Ondernemingen zullen daadwerkelijk moeten kunnen aantonen dat zij voldoen aan de AVG. De AVG versterkt de positie van de betrokkenen (de personen van wie gegevens worden verwerkt). Zij krijgen nieuwe privacyrechten en hun bestaande rechten worden sterker. Alle organisaties die persoonsgegevens verwerken krijgen meer verplichtingen. Zij moeten zich ervan bewust zijn dat zij privacygevoelige persoonsgegevens bezitten en gebruiken.

Zorg ervoor dat de relevante personen in uw organisatie (zoals beleidsmakers) op de hoogte zijn

van de nieuwe privacyregels. Denk daarbij aan bestaande rechten, zoals het recht op inzage en het recht op correctie en verwijdering. Maar houd ook alvast rekening met nieuwe rechten, zoals het recht op dataportabiliteit. Bij dit recht moet u ervoor zorgen dat betrokkenen hun gegevens makkelijk kunnen krijgen en vervolgens kunnen doorgeven aan een andere organisatie als ze dat willen.

Men dient betrokkenen op toegankelijke wijze te informeren over de verwerking van hun persoonsgegevens. Voor sommige gegevensverwerkingen hebt u toestemming nodig van de betrokkenen. De AVG stelt strengere eisen aan toestemming. In uw privacybeleid dient u o.a. aan te geven welke persoonsgegevens u verzameld, met welk doel, met welke derde partijen de gegevens gedeeld worden. Tevens dient u de betrokkenen te wijzen op de hierboven reeds genoemde rechten (Inzage/wijziging/verwijdering/portabiliteit persoonsgegevens en het klachtrecht).

Deel: