Bel 024-7600 760

Onderneming aansprakelijk voor inbreuken via gratis WiFi-netwerk ?

Veel ondernemingen bieden hun klanten tegenwoordig gratis WiFi aan. Handig voor de klant én voor de onderneming. Gratis WiFi kan de omzet verhogen en een lunchroom zonder WiFi is bijna ondenkbaar. Maar wat nu als iemand via het WiFi-netwerk illegaal content downloadt waarop auteursrecht rust? Dit overkwam Tobias Mc Fadden, een bedrijfsleider van een Duitse onderneming die licht- en geluidsmateriaal verhuurt. Door een klant werd via het WiFi-netwerk een muziekstuk illegaal gedownload. De auteursrechthebbende, Sony, stelde Mc Fadden voor de inbreuk aansprakelijk en eiste staking van de inbreuk en schadevergoeding.
De auteursrechtschending is niet door Mc Fadden in persoon begaan, maar door een onbekende gebruiker van zijn WiFi-netwerk. Is Mc Fadden indirect aansprakelijk te houden omdat hij zijn WiFi-netwerk niet had beveiligd ? Voor de beantwoording van deze vraag wendde de Duitse rechter zich tot het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU).

In de Europese E-commercerichtlijn uit 2000 staat dat een tussenpersoon die internettoegang biedt, niet aansprakelijk is voor de daarover doorgegeven informatie als wordt voldaan aan een drietal voorwaarden: (1) dat het initiatief tot de doorgifte niet bij de tussenpersoon ligt, (2) dat de ontvanger van de informatie niet door de tussenpersoon wordt bepaald en (3) dat de doorgegeven informatie niet door de tussenpersoon wordt geselecteerd of gewijzigd.

Mc Fadden voldeed aan deze drie voorwaarden. Het HvJEU oordeelde dan ook dat Mc Fadden niet aansprakelijk is voor de auteursrechtinbreuk. Volgens het HvJEU is het echter wel mogelijk dat de auteursrechthebbende, Sony, de tussenpersoon, Mc Fadden, een maatregel laat opleggen om verdere inbreuken te voorkomen: (1) blokkering van de internetaansluiting, (2) een controleverplichting voor alle via de internetaansluiting doorgegeven informatie, of (3) beveiliging van de internetaansluiting met een wachtwoord.

Het HvJEU oordeelt dat er geen volledige blokkering van het WiFi-netwerk verlangd kan worden en dat van een winkelhouder evenmin verwacht kan worden dat hij zijn WiFi-netwerk constant in de gaten houdt. Een passende maatregel is volgens het HvJEU het instellen van een wachtwoord, dat gebruikers niet anoniem kunnen verkrijgen.

Ondernemingen met een gratis WiFi-netwerk zijn dus niet aansprakelijk voor de daarover doorgegeven informatie. Wel kan na een geconstateerde auteursrechtinbreuk de maatregel worden opgelegd dat het WiFi-netwerk moet worden beveiligd. Het is derhalve raadzaam bij een open WiFi-netwerk bijvoorbeeld algemene voorwaarden te hanteren voor het gebruik van het WiFi-netwerk of bepaalde IP-adressen van torrentsites te blokkeren. Een andere mogelijkheid is het instellen van een wachtwoord, dat gebruikers niet anoniem kunnen verkrijgen, maar dat schrikt vaak een hoop gebruikers af.

Deel: